Fanfare
I recommend this disc highly, as one of the world’s few great cello concertos receives the performance of a lifetime. /James H. North/. »»»
Fanfare 10.2010.    
Hi Fi i Muzyka
... jest to nagranie, jakich ma?o w historii polskiej fonografii. W ko?cu kto? zagra? Haydna tak, jak si? go gra na ?wiecie i tak, ?e s?ucha si? go z wyj?tkow? przyjemno?ci?. Wspó?praca Monighettiego z Sinfoni? Iuventus to znakomity przyk?ad udanego dialogu mi?dzypokoleniowego. Interpretacja urzeka klasycznym wdzi?kiem orkiestry i wirtuozeri? solisty. Oby wi?cej takich albumów..
HiFi i Muzyka 1/2010    
MusicWeb International
...The recording is clear with a good balance between soloist and orchestra. All in all, this would be a very distinguished disc at any time but is particularly welcome at the end of the Haydn anniversary year. /John Sheppard/. »»»
Music Web International    
Ruch Muzyczny
Wykonanie obu Koncertów Haydna mo?na uzna? za doskona?e. Monighetti zachwyca wzorowym stylem interpretacji, niezrównan? lekko?ci? i finezj? gry. Zadziwia zawrotn? wirtuozeri?... /Józef Ka?ski/.
Ruch Muzyczny /31.10.10/    
The Strad
This impressively clear recording of Haydn's concertos, however, is on a par with the finest available. Monighetti vividly encapsulates both the lyrical and rustic elements of the composer's music invention (...) /Joanne Talbot/.
The Strad 10/2010